Vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) den 3 mars i Stockholm valdes följande personer in i föreningens styrelse:

  • Viceordförande på 2 år, till 2021: Denice Larsson
  • Kassör på 2 år, till 2021: Johanna Vännman
  • Ledamot på 1 år, till 2020: Lotta Rydström
  • Ledamot på 1 år, till 2020: Sarah Harling
  • Ledamot på 1 år, till 2020: Annika Rydén
  • Suppleant på 1 år, till 2020: Sandra Olsen

Följande personer valdes till förtroendevalda revisorer och valberedning:

  • Revisor på 1 år, till 2020: Christopher Harling
  • Revisorssuppleant på 1 år, till 2020: Helene Wesslund
  • Valberedning på 1 år, till 2020: Bea Nallesdotter
  • Valberedning på 1 år, till 2020: Natalie Duvkrans Ahlgren

För en komplett lista på alla förtroendevalda och deras kontaktuppgifter se Styrelsen.