Föreningens styrelse & funktionärer

Gäller det medlemsfrågor eller -ärende e-posta: medlem@bengalkatten.se 

Miia Gråsten (-2022)

Miia Gråsten (-2022)

Ordförande

ordforande@bengalkatten.se

Ali Benali (-2021)

Ali Benali (-2021)

Vice ordförande

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Rebecca Lindblom (-2021)

Rebecca Lindblom (-2021)

Kassör

kassor@bengalkatten.se

Åsa Nilsson Norlund (-2022)

Åsa Nilsson Norlund (-2022)

Sekreterare

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Sunila Reinholdsson(-2021)

Sunila Reinholdsson(-2021)

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Helene Wesslund (-2021)

Helene Wesslund (-2021)

Suppleant

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Natalie Duvkrans Ahlgren

Natalie Duvkrans Ahlgren

Valberedningen

valberedningen@bengalkatten.se

Lovisa Johansson

Lovisa Johansson

Valberedningen

valberedningen@bengalkatten.se 

Christopher Harling

Christopher Harling

Revisorsuppleant

revisor@bengalkatten.se