Om föreningen

Vad erbjuder föreningen sina medlemmar?

 • Medlemsbladet Bengaltassen
 • Medlemsträffar, utbildningar och tävlingar
 • Ett kontaktnät med information och kunskap om rasen
 • Du hjälper till med forskning då en del av medlemsavgiften går till forskning av aktuella sjukdomar hos bengalen
 • Vi kräver att alla avelsdjur som annonseras är HCM-scannade
 • Medlem kan annonsera sina kattungar eller väntad kull
 • Medlem kan annonsera sin avelshane
 • Medlem kan presentera sitt katteri med foto och info
 • Medlem kan visa upp sina bengaler på hemsidans fotogalleri
 • Alla får annonsera omplacering av sin bengalkatt
 • Rabattkod för PK-def testning hos Langford
 • 10% rabatt hos Supercat
  • Har Du frågor går det bra att kontakta oss på styrelsen@bengalkatten.se

  Bengalkattens syfte är:

  • att arbeta för en sund Bengalavel utan defekter
  • att sprida kännedom om kattrasen Bengal
  • att verka för god katthållning
  • att verka för uppfödning av sunda katter i hemmiljö
  • att tillvarata medlemmars och deras katters intressen