Styrelsen har utvärderat HCM-kampanjen som gick under 2018. Kampanjen har gått över förväntan och vi är glada att så många nappat på erbjudandet om bidrag, men kampanjen har således kostat föreningen en större summa än väntat.

Styrelsen föreslår att följande regler gäller, fr.o.m. 1 mars 2019, vid bidrag till HCM-scanning:

  • När katten är 5 år får du ett bidrag på 50 % av avgiften
  • När katten är 6 år får du ett bidrag på 60 % av avgiften
  • När katten är 7 år får du ett bidrag på 70 % av avgiften
  • När katten är 8 år får du ett bidrag på 80 % av avgiften

Bidrag betalas således ut enbart till katter mellan fem och åtta år. Bidraget betalas inte ut till katter som är sedan tidigare diagnosticerade med HCM. Bidraget ges en gång per katt per år. Scanningen får inte vara äldre än tre månader när ansökan om bidrag görs. Katter som är åtta år och HCM-fria samlas in en lista över friska katter.

Ovan är avhängigt att årsmötet, den 3 mars, bifaller styrelsens förslag till fortsatt utbetalning av HCM-bidrag. Fram till och med 28 februari gäller nuvarande regler!