Har du något som du vill ha med i nästa nummer av tidningen?

Det kan vara allt från bilder, presentation av din katt, utställningsresultat, hur man syr/bygger saker till katten eller något annat du vill dela med dig till andra medlemmar.

Vi på redaktionen vill ha in ditt bidrag senast 15:e feb till mailen: medlemsbladet@bengalkatten.nu