Känner du någon som är, eller är du själv, intresserad av engagemang i Föreningen Bengalkatten? Inför föreningens årsmöte i mars 2019 söker valberedningen efter personer för förtroendeuppdrag.

Aktuella uppdrag:
Viceordförande 2 år (till 2021)
Kassör 2 år (till 2021)
Tre (3) ledamöter 1 år (till 2020)
Tre (3) suppleanter 1 år (till 2020)

Revisor 1 år (till 2020)
Revisorssuppleant 1 år (till 2020)

Representanter till Valberedningen* 1 år, minst 2 personer (till 2020)
*Nomineringar avseende Valberedningen kommer endast att sammanställas och inte behandlas av sittande valberedning.

Föreningens styrelse möts ungefär en gång i månaden. Ledamöter och suppleanter arbetar aktivt mellan mötena med föreningsaktiviteter. Vi förutsätter att du som kandiderar kan lägga ned tid och engagemang på förtroendeuppdraget.

Du som kandiderar eller nominerar ska vara medlem i Föreningen Bengalkatten och ha betalat medlemsavgiften för 2019, så ska även den/de du nominerar. De personer du nominerar ska vara vidtalade så att de vet att du avser att nominera dessa! Vi behöver namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post), till de du nominerar.

Vi ser gärna att vi även får in förslag till årsmötespresidiet: en mötesordförande, en mötessekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare.

Nomineringar och/eller förslag till årsmötespresidiet ska vara oss tillhanda senast 15 januari 2019 och sker genom e-post till valberedningen@bengalkatten.se.

Valberedningens förslag till styrelse för beslut vid årsmötet, den 3 mars 2019, tillsammans med sedvanliga handlingar, skickas ut senast 21 dagar innan årsmötet, dvs. senast den 10 februari 2019.

Föreningen Bengalkattens styrelse välkomnar motioner från föreningens medlemmar till årsmötet. Även dessa ska vara inkomna senast 15 januari 2019, ställda till medlem@bengalkatten.se.