Kallelse till Föreningen Bengalkattens extrainsatta föreningsmöte
15 september 2019, kl. 17
Storgatan 23, Östermalm, Stockholm

Styrelsen för Föreningen Bengalkatten välkomnar föreningens medlemmar till
ett extrainsatt föreningsmöte i syfte att
1. slutgiltigt besluta om de vid ordinarie föreningsmöte, den 3 mars
2019, beslutade stadgeförändringarna, samt
2. fylla lediga poster i styrelsen

Underlaget, inklusive valberedningens förslag till fyllnadsval, inför det
extrainsatta föreningsmötet kommer att finns tillgängligt på medlemssidorna
senast 21 dagar innan det extrainsatta styrelsemötet. Lösenordet byttes 6 juni – så kontakta oss på medlem@bengalkatten.se om du inte har tillgång till medlemssidorna!

Anmälan till det extrainsatta föreningsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 september per e-post till styrelseordförande Lovisa Johansson på ordforande@bengalkatten.se.
Mötet sker i anslutning till föreningens klubbmästerskap. Vi hoppas naturligtvis att så många medlemmar som möjligt deltar i eller besöker klubbmästerskapet (kl 10-16), men kommer du enbart till det extrainsatta föreningsmötet (kl 17) betalar du naturligtvis inget inträde. Tipsa gärna vänner och bekanta som är nyfikna på vår vackra kattras att besöka KM 2019 – Welcome to the jungle!

Vi bjuder på fika till föranmälda medlemmar!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Enligt stadgarna kan du rösta genom fullmakt eller poströst.
Varje betalande medlem kan ha maximum tre fullmakter – alla fullmakter måste vara från betalande medlemmar.

Poströster skickas till:
Miia Gråsten
Fajansvägen 45
238 42 Oxie

Observera att poströster ska vara märka med poströst på kuvertet. Poströsterna öppnas på
mötet. Alla poströster ska vara oss tillhanda senast 12:e september. Observera att Posten kan ta några dagar på sig att leverera brev så vänligen posta i god tid innan mötet!
Endast en poströst per betalande medlem. Observera att poströsten måste vara undertecknad och datummärkt.
Glöm inte att du måste vara betalande medlem för innevarande år för att ha rösträtt under mötet. Denna betalning ska ha kommit föreningen tillhanda för att vara giltig. Har du ännu inte betalat medlemsavgiften för året? Läs mer här: http://www.bengalkatten.se/omforeningen/bli-medlem/!