HCM scanning

Medlemmar som HCM scannar (inom Pawpeds program) sina bengaler som är fyra år eller äldre och som används eller har använts för avel kan få bidrag med 50% av kostnaden från Föreningen Bengalkatten.
Gäller HCM scanningar gjorda från 1/10-17 tom 28/02-19. OBServera att kattens namn, id-chipnummer samt ägarens namn ska finnas ifyllt på blanketten.
För att få bidraget ska man skicka en kopia på ifylld blankett, kvitto på scanningen och uppgifter om bankkonto för insättning till kassören, kassor@bengalkatten.se.
För medlemmar med bankkonto utomlands så dras bankens avgifter av från bidraget.
Läs om hur det går till att göra en HCM screening på vår sida om bengalens hälsa.