Viktig information om Föreningen Bengalkattens ordinarie föreningsmöte (årsmöte)

Styrelsen har tillsammans med revisorn samt valberedningen beslutat sig för att genomföra årsmötet virtuellt.

Ytterligare detaljer om genomförandet av årsmöte, kallelse, tillhörande föredragningslista samt sedvanliga handlingar kommer att kommuniceras i enlighet med stadgarna.

Eventuella frågor e-postas enklast till medlem@bengalkatten.se.

Anslutningslänk skickas till alla röstberättigade medlemmar som anmäler
sig senast 9 juni.