Uppfödarpolicy

En uppfödare som är medlem i föreningen Bengalkatten följer följande policy:

 • Använder endast friska katter i sin avel
 • Avvaktar med parning av hona tills att hon är omkring ett år. Har man hona som löper mycket tidigt så bör man rådgöra med veterinär om hur man skall förfara.
 • Säljer inte kattungar under 12 veckor. Vid försäljning skall kattungarna vara kollade för mask, med t ex kollamasken och vid ev parasiter avmaskas/behandlas innan hämtning/leverans, vaccinerade mot kattpest/kattsnuva 2 ggr samt veterinärbesiktigade.
 • Varje kattungen skall också:
  1) åtföljas av stamtavla utfärdad av det förbund som uppfödaren är medlem i eller
  2) registreringsbevis (blue slip) samt information hur man med detta bevis skall gå tillväga för att få ut en stamtavla från erkänt förbund samt information om kostnaden för att få ut nämnda i.
 • Informerar köpare om vikten att ha katten försäkrad.
 • Tar ansvar för att alla kattungar får ett kärleks- och ansvarsfullt hem.
 • Känner till och följer de rekommendationer som finns för god katthållning och har nödvändiga tillstånd för verksamheten.
 • Ger skötselråd
 • Talar om att han/hon vill bli informerad om sålda katters hälsa, genetiska och beteendeproblem.
 • Ger Information om konsumentköplagen som handlar om ev återlämnande.
 • Använder alltid skriftliga avtal.
 • Tar ansvar för katter såld till utställning och avel om det skulle visa sig att de har en genetisk defekt eller är steril.
 • Informerar om att katter som inte skall användas i avel, skall kastreras.
 • Förklarar farorna med att låta katten vistas utomhus.
 • Vid försäljning av katter från uppfödare till uppfödare gäller köplagen. Delar av den kan man genom villkor skriva bort.
 • Vid försäljning till en icke uppfödare så gäller konsumentköplagen. Denna lag är tvingande. Ingenting i dess villkor kan man frånsäga sig ansvar från.