Föreningens styrelse & funktionärer

Gäller det medlemsfrågor eller -ärende e-posta: medlem@bengalkatten.se 

Lovisa Johansson

Lovisa Johansson

Ordförande

ordforande@bengalkatten.se

Lotta Rydström

Lotta Rydström

Viceordförande

viceordforande@bengalkatten.se

Denice Larsson

Denice Larsson

Kassör

kassor@bengalkatten.se

Sofie Karlsson

Sofie Karlsson

Sekreterare

sekreterare@bengalkatten.se

Sarah Harling

Sarah Harling

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se 

Tove Wallin

Tove Wallin

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Annika Rydén

Annika Rydén

Suppleant

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Pernilla Ekolin

Pernilla Ekolin

Suppleant

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Urban Ahlgren

Urban Ahlgren

Valberedningen

valberedningen@bengalkatten.se

Bea Nallesdotter

Bea Nallesdotter

Valberedning

valberedningen@bengalkatten.se

Christopher Harling

Christopher Harling

Revisor

revisor@bengalkatten.se

Helene Wesslund

Helene Wesslund

Revisorsuppleant

revisor@bengalkatten.se