Föreningens styrelse & funktionärer

Gäller det medlemsfrågor eller -ärende e-posta: medlem@bengalkatten.se 

Lovisa Johansson

Lovisa Johansson

Ordförande

ordforande@bengalkatten.se

Frågor besvaras av ordförande Lovisa Johansson

Kassör

ordforande@bengalkatten.se

Lotta Rydström

Lotta Rydström

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Sarah Harling

Sarah Harling

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se 

Miia Gråsten

Miia Gråsten

Suppleant (Adjungerad)

Nås via styrelsen@bengalkatten.se/webmaster@bengalkatten.se

Annika Rydén

Annika Rydén

Ledamot

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Lena Thorsell

Lena Thorsell

Suppleant (Adjungerad)

Nås via styrelsen@bengalkatten.se

Natalie Duvkrans Ahlgren

Natalie Duvkrans Ahlgren

Valberedningen

valberedningen@bengalkatten.se

Bea Nallesdotter

Bea Nallesdotter

Valberedning

valberedningen@bengalkatten.se

Christopher Harling

Christopher Harling

Revisor

revisor@bengalkatten.se

Helene Wesslund

Helene Wesslund

Revisorsuppleant

revisor@bengalkatten.se