Föreningens styrelse & funktionärer

Lovisa Johansson

Lovisa Johansson

Ordförande

Mobil: 072-147 1659
E-post: ordforande@bengalkatten.se

Lilian Lagergren

Lilian Lagergren

Vice Ordförande

Telefon: 070-641 20 28
E-post: viceordforande@bengalkatten.se

Pia Carlsson

Pia Carlsson

Sekreterare

Mobil: 073-622 43 67
E-post: sekreterare@bengalkatten.se

Natalie Duvkrans

Natalie Duvkrans

Kassör

Telefon: 076-062 61 73
E-post: kassor@bengalkatten.se

Denice Larsson

Denice Larsson

Ledamot

E-post: ledamot1@bengalkatten.se
Tel: 076-897 49 59

Sarah Harling

Sarah Harling

Ledamot

E-post: ledamot2@bengalkatten.se
Tel: 070-956 26 74

Tove Wallin

Ledamot

E-post: towewallin@gmail.com

Miia Gråsten

Miia Gråsten

Suppleant 1

Telefon: 070-888 86 80 (tfn tid 17-21)
E-post: bengal@oneworldcats.com

Ursula Nyman

Ursula Nyman

Suppleant 2

Telefon: 046-970 27
E-post: ursula.nym@gmail.com

Ali Benali

Ali Benali

Suppleant 3

Telefon: 070-427 95 86
E-post: spacegrowler@gmail.com

Urban Ahlgren

Valberedning/Sammankallande

E-post: valberedning@bengalkatten.se

Bea Nallesdotter

Valberedning

E-post: valberedning@bengalkatten.se

Miia Gråsten

Webmaster

E-post: webmaster@bengalkatten.se

Christopher Harling

Christopher Harling

Revisor

Helene Wesslund

Revisorsuppleant

Vakant

Redaktör medlemsblad

E-post: medlemsbladet@bengalkatten.se