Föreningens styrelse & funktionärer

Gisela Grünwedl

Gisela Grünwedl

Ordförande/Medlemsansvarig

Telefon: 08-715 22 76
Mobil: 0733-13 14 14
E-post: ordforande@bengalkatten.se

Lilian Lagergren

Lilian Lagergren

Vice Ordförande

Telefon: 070-641 20 28
E-post: viceordforande@bengalkatten.se

Anette Lind

Sekreterare

Telefon: 073-679 59 57
E-post: sekreterare@bengalkatten.se

Natalie Duvkrans

Natalie Duvkrans

Kassör

Telefon: 076-062 61 73
E-post: kassor@bengalkatten.se

Katrin Björksten

Katrin Björksten

Ledamot

Telefon: 070-535 65 44
E-post: katrin@happyhooligans.se

Pia Carlsson

Pia Carlsson

Ledamot

Telefon: 073-622 43 67
E-post: p.jansdotter@telia.com

Miia Gråsten

Miia Gråsten

Suppleant 1

Telefon: 070-888 86 80
E-post: bengal@oneworldcats.com

Ursula Nyman

Ursula Nyman

Suppleant 2

Telefon: 046-970 27
E-post: ursula.nym@gmail.com

Ali Benali

Ali Benali

Suppleant 3

Telefon: 070-427 95 86
E-post: spacegrowler@gmail.com

Tove Wallin

Valberedning/Sammankallande

Telefon: 073-394 99 23
E-post: valberedning@bengalkatten.se

Emma Tyseng

Valberedning

Telefon: 073 – 647 55 70
E-post: valberedning@bengalkatten.se

Helen Wesslund

Valberedning

Telefon: 073- 584 67 84
E-post: valberedning@bengalkatten.se

Heidi Jacobsen

Heidi Jacobsen

Webmaster

E-post: webmaster@bengalkatten.se

Anette Wiholm Zander

Revisor

Telefon: 08-643 31 31
E-post: anette.wiholm@bredband.net

Ewa Hjortendahl Hellman

Revisorsuppleant

E-post: eva.hjortendal.hellman@telia.com

Katrin Björksten

Katrin Björksten

Redaktör medlemsblad

E-post: medlemsbladet@bengalkatten.se
Skicka stora filer hit: katrin.bjorksten@yahoo.se

Åsa Burström

Åsa Burström

Redigerare medlemsblad

E-post: medlemsbladet@bengalkatten.se