Vi har valt att under 2019 låta Svedea vara det försäkringsbolag som vi samarbetar med då vi anser att de idag erbjuder den mest fördelaktiga försäkringen för bengalkatter i Sverige. Svedea stödjer klubben genom att sponsra våra event.

Royal Canins breda utbud av foder gör det möjligt att hitta ett anpassat foder till er bengal för i stort sett varje individs unika behov eller situation. Vi är mycket stolta av att från 2019 ha ett nytt och fördelaktigt avtal med Royal Canin. Under Bengalspecialen fick vi mycket hjälp och sponsring av vår samarbetspartner. Royal Canin sponsrade klubben med en komplett burpool (utställningsburar) till Klubbmästerskapet 15:e september 2019.