Länkar

 • Pawpeds-Bengal databas
  Sök efter bengalkatter i Pawpeds databas
 • TIBCS-The International Bengal Cat Society
  Den äldsta och största bengalgruppen i världen
 • Agria Djurförsäkring
  Försäkra din pälskling!
 • Svenska Katters Sida
  En mötesplats för katter
 • Forska Utan Djurförsök
  Forska utan djurförsök är en forskningsstiftelse som bildades 1964.
  ”Vi arbetar för att djurförsök successivt ska ersättas med moderna metoder som cellmodeller, datorer och annan avancerad teknik. Vi delar årligen ut ca 1.5 miljoner kronor i anslag till forskningsprojekt för att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök. Vår verksamhet är helt beroende av privata gåvor och arv.”