Integritetspolicy för föreningen Bengalkatten

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Föreningen Bengalkatten, nedan kallat föreningen, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av föreningen. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter
Föreningen Bengalkatten, org nr 802409-7647, Buarås 406, 438 93  Landvetter.
Kontaktperson: Medlemsansvarig medlem@bengalkatten.se

Ändamålet med behandlingen

Föreningen samlar huvudsakligen in medlemsuppgifter på sätt som specificeras nedan. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som medlem för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter och kampanjer. Ändamålet är även att sköta drift/support av registren och att skicka ut medlemserbjudanden samt medlemstidningar. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av avgifter, gåvor och bidrag till föreningen.

Dina medlemsuppgifter samlas in på följande sätt:

Vid medlemsansökan/medlemskap
Dina medlemsuppgifter samlas in och behandlas av föreningen i samband med att du registrerar dig som medlem i föreningen. Vi samlar in namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress.

I samband med att du deltar i en aktivitet/kampanj
De medlemsuppgifter som vi avser att samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn, allergier och kontaktuppgifter,

 I samband med köp

I samband med köp kommer (utöver eventuella uppgifter enligt ovan) även uppgifter om betalningssätt och ev betalkortsinformation att behandlas, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortsinformation efter betalningens genomförande,

Om ditt medlemskap upphör

Medlemskapet upphör antingen genom att du själv begär utträde eller automatiskt när du inte betalat din medlemsavgift på ett år. Dina medlemsuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos föreningen, och kvarstår därefter under ett år.
Därefter raderas uppgifterna.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (s.k. personuppgiftsbiträden)

Föreningen kan komma att lämna ut medlemsuppgifter till de samarbetspartners som finns när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som vi gemensamt driver.

Utöver utlämnandet av medlemsuppgifter till medlemsansvarig enligt ovan förbinder sig föreningen att inte överföra medlemsuppgifter till tredje part.

Gällande besök på webbplatsen, www.bengalkatten.se
Personuppgifter skapas inte enbart genom att användare interagerar med vår webbplats. Personuppgifter genereras även av tekniska processer, såsom kontaktformulär, kommentarer, cookie-filer, analysverktyg och inbäddat innehåll från tredje part.

Som standard samlar WordPress inte in några personuppgifter om besökare och samlar endast in de uppgifter som visas på skärmen för användaruppgifter för registrerade användare.

Gällande formulär samt inskickade uppgifter per mail så sparar vi uppgifter från kontaktformulär en viss tid för medlemsändamål men den insamlade informationen används inte för marknadsföring.

Gällande Cookie-filer Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst begära information om dina medlemsuppgifter/medlemskap som vi har om dig och du kan begära att få dina felaktiga uppgifter ändrade eller begära att vi upphör att behandla dina medlemsuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande föreningens behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta medlemsansvarig på medlem@bengalkatten.se

Ändringar i integritetspolicyn
Föreningen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.