Hur man blir medlem

Två steg för att bli medlem i Bengalkatten

 • Vill du bli medlem betalar du in aktuell avgift till vårt postgirokonto 179 84 37-8. För nya medlemmar som betalar efter 1:a oktober gäller ditt medlemskap även följande år. Utländska medlemmar kan betala via bank till Föreningen Bengalkatten IBAN SE85 9500 0099 6034 1798 4378 BIC NDEASESS.
 • Fyll i formuläret  på denna sida eller maila följande uppgifter till kassören:tecknadkatt5
  • För- och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Ev. stamnamn
  • Vilket medlemskap som du har betalat för

När vår kassör har fått bekräftelse på inbetalningen till postgirot kommer ett välkomstbrev med info och lösenord att skickas ut. Det kan ta några dagar innan pengarna blir synliga på kontot.

Medlemsavgifter – 2017

Huvudmedlemskap – Sverige 200:-
Huvudmedlemskap – Utländska medlemmar 250:-
Familjemedlem (tidning ingår ej) 100:-
Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap 150:-

Har du frågor som rör medlemskapet eller betalningen så maila vår kassör för närmare information.

Varför ska man bli medlem?

Läs mer här

Formulär för medlemskap

 • Om du ger bort ett medlemskap till en kattungeköpare fyll i köparens kontaktuppgifter och ange ditt namn eller medlemsnummer i meddelanderutan.
 • Om du vill bli familjemedlem, fyll i huvudmedlemmens namn eller medlemsnummer i meddelanderutan.

 

Huvudmedlemsskap - Sverige 200:-Huvudmedlemsskap - Utländska medlemmar 250:-Familjemedlem (tidning ingår ej) 100:-Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap 150:-