Hur man blir medlem

Två steg för att bli medlem i Bengalkatten

 • Vill du bli medlem betalar du in aktuell avgift till vårt postgirokonto 179 84 37-8. För nya medlemmar som betalar efter 1:a oktober gäller ditt medlemskap även följande år. Utländska medlemmar kan betala via bank till Föreningen Bengalkatten IBAN SE85 9500 0099 6034 1798 4378 BIC NDEASESS.
 • Fyll i formuläret  på denna sida eller maila följande uppgifter till kassören:tecknadkatt5
  • För- och efternamn
  • Adress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Ev. stamnamn
  • Vilket medlemskap som du har betalat för

När vår ordförande har fått bekräftelse på inbetalningen till postgirot kommer ett välkomstbrev med info och lösenord att skickas ut. Det kan ta några dagar innan pengarna blir synliga på kontot.

Medlemsavgifter – 2017

Huvudmedlemskap – Sverige 200:-
Huvudmedlemskap – Utländska medlemmar 250:-
Familjemedlem (tidning ingår ej) 100:-
Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap 150:-

Medlemsavgifter – 2018

Nytt för i år är att man kan teckna ett e-huvudmedlemskap, det innebär samma förmåner som tidigare men med den skillnaden att man får medlemstidningen Bengaltassen som en pdf-fil till sin e-post istället för en fysisk kopia med posten.

Huvudmedlemskap – Sverige 200:-
Huvudmedlemskap – Utländska medlemmar 250:-
E-huvudmedlemskap (tidningen elektroniskt) 150:-
Familjemedlem (tidning ingår ej) 100:-
Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap 150:-

Har du frågor som rör medlemskapet eller betalningen så maila vår ordförande för närmare information.

Varför ska man bli medlem?

Läs mer här

Formulär för medlemskap

 • Betala gärna in medlemsavgiften i samband med att du skickar in formuläret, du blir medlem när pengarna kommit in på kontot.
 • Om du ger bort ett medlemskap till en kattungeköpare fyll i köparens kontaktuppgifter och ange ditt namn eller medlemsnummer i meddelanderutan.
 • Om du vill bli familjemedlem, fyll i huvudmedlemmens namn eller medlemsnummer i meddelanderutan.

 

Huvudmedlemsskap - Sverige 200:-Huvudmedlemsskap - Utländska medlemmar 250:-E-huvudmedlemsskap (tidningen elektroniskt) 150:-Familjemedlem (tidning ingår ej) 100:-Uppfödare kan ge sina kattungeköpare ett medlemskap 150:-


Obs! Du blir inte medlem förrän medlemsavgiften har registrerats på vårat konto.