Om föreningen

Bengalkattens syfte är:

 • att sprida kännedom om kattrasen Bengal
 • att arbeta för en sund Bengalavel utan defekter
 • att verka för god katthållning
 • att verka för uppfödning av sunda katter i hemmiljö
 • att tillvarata medlemmars och deras katters intressen

Föreningens kontaktuppgifter

Föreningens officiella adress/medlemsansvarig

Föreningen Bengalkatten
Gisela Grünwedl
Bunsövägen 31
132 34 Saltsjö Boo

E-post: ordforande@bengalkatten.se
Tel: 08-715 22 76
Mobil: 0733-13 14 14

Medlemsbladet

Redaktör: Katrin Björksten
Redigerare: Åsa Burström

E-post:
medlemsbladet@bengalkatten.se

Kassör

Natalie Duvkrans
Gotlandsgatan 67
116 38 Stockholm

E-post: kassor@bengalkatten.se
Mobil: 076-062 61 73

Webmaster

Heidi Jacobsen

E-post:
webmaster@bengalkatten.se

Vad erbjuder föreningen sina medlemmar?

 • Medlemsbladet Bengaltassen. Läs nr 1/2016 här (pdf).
 • Medlem kan presentera sitt katteri med foto och info
 • Medlem kan visa upp sina Bengaler på hemsidans fotogalleri
 • Som medlem får du 10% rabatt på dina kattförsäkringar i Agria
 • 10% rabatt hos Supercat
 • Rabattkod för PK-testning hos Langford
 • Du hjälper också de katter som har det svårt, genom att en del av din medlemsavgift går till något katthem i Sverige
 • Medlem kan annonsera sina kattungar eller väntad kull
 • Medlem kan annonsera sin avelshane
 • Kattförmedling, tips om Bengaler som finns till salu
 • Medlemsträffar
 • Ett kontaktnät med information och kunskap om Bengalen

Har Du frågor går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Är du ännu inte medlem?

Som medlem får du medlemsbladet Bengaltassen, 10% rabatt på kattförsäkringar, hjälper katter som har det svårt och mycket mer.

Bli medlem