Årsmötets deltagare valde följande till Föreningen Bengalkattens styrelse för kommande år:

Ordförande på 2 år: Lovisa Johansson
Vice ordförande, 1 år kvar: Lilian Lagergren
Kassör, 1 år kvar: Natalie Duvkrans Ahlgren
Sekreterare på 2 år: Pia Carlsson
Ledamöter på 1 år: Denice Larsson, Sarah Harling och Tove Wallin
Suppleanter på 1 år: Miia Gråsten, Ursula Nyman och Ali Benali

Revisor: Christopher Harling
Revisorsuppleant: Helene Wesslund

Valberedning: Urban Ahlgren (sammankallande) och Bea Nallesdotter