Inför årsmötet den 3 mars utvärderade styrelsen HCM-kampanjen som gick under 2018. Kampanjen har gått över förväntan och vi är glada att så många nappat på erbjudandet om bidrag! Vilket betyder att kampanjen har kostat föreningen en större summa än väntat. Årsmötet biföll styrelsens förslag till nedan utbetalning av HCM-bidrag, vilket gör att vi kan fortsätta med HCM-kampanjen och tillsammans arbeta för friska bengaler!

När katten är 5 år får du ett bidrag på 50 % av avgiften
När katten är 6 år får du ett bidrag på 60 % av avgiften
När katten är 7 år får du ett bidrag på 70 % av avgiften
När katten är 8 år får du ett bidrag på 80 % av avgiften

Bidrag betalas således ut enbart till katter mellan fem och åtta år. Bidraget betalas inte ut till katter som är sedan tidigare diagnosticerade med HCM. Bidraget ges en gång per katt per år. Scanningen får inte vara äldre än tre månader när ansökan om bidrag görs. Katter som är åtta år och HCM-fria samlas in en lista över friska katter.