Föreningen Bengalkatten kan med glädje meddela att vi har fått en ny samarbetspartner!

Företaget My CatDNA erbjuder våra medlemar rabatt på sina tester from nästa vecka och om ni vill ha tillgång till rabatten så kontakta medlem@bengalkatten.se

MyCatDNA är en lättanvänd DNA-test tjänst för katter som hjälper dig att se vad din katt bär på sitt DNA. Testning kan utföras på alla katter av alla raser, liksom blandraser, oavsett kattens ålder eller storlek.

MyCatDNA- analysen ger:
Resultat för över 40 genetiska sjukdomar, rapporterade i termer av känd relevans för den utvärderade rasen.
Testning för 20+ egenskaper inklusive blodtyp, pälsfärger, pälsstyper och morfologi.
Information om genetisk mångfald för den testade katten, den totala rasen och relaterade raser.

MyCatDNA- testet ger också:
En anpassningsbar profil för varje katt på den internationella onlineuppfödarportalen som kan delas, överföras till en ny ägare eller hållas privat.
Verktyg för att ansluta uppfödare till andra intresserade av rasen över hela världen som kan förbättra avelsalternativen.
Kontinuerligt uppdaterad forskning och avelsinformation baserat på upptäckterna från databasen med genetiska inlämningar.
Ett uppfödarverktyg för att hjälpa uppfödare att identifiera potentiella avelsdjur med hjälp av banbrytande analyser som tittar på mångfald och hälsoresultat.
MyCatDNA DNA-tjänst för katter är en genombredd genetisk analys som ger information om flera ärftliga egenskaper. Alla mottagna DNA-testresultat rapporteras online till ditt användarkonto i den säkrade MyCatDNA- databasen.

Varför genetisk mångfald? Genetisk mångfald är avgörande för överlevnad av en art och kan betraktas som rasens ”verktygssats” för detta ändamål.

Uppfödning för genetisk mångfald kan hjälpa till:
Minska förekomsten av kattungar som drabbats av recessivt ärvda sjukdomar och sjukdomar som påverkas av flera gener.
Ökade kullstorlekar.
Ge försvar mot sjukdomar med okänd eller komplex genetisk bas som inte kan hanteras på annat sätt förrän forskningen hittar den genetiska orsaken.
Uppfödning för genetisk mångfald är en investering i rasens framtida hälsa.

MyCatDNA ger information om mångfalden på tre sätt:

Mångfalden hos den enskilda testade katten.
Mångfalden i den totala raspopulationen.
Mångfalden i den totala rasenjämfört med mångfalden hos andra relaterade raser.