…att betala in medlemsavgiften för 2017 om du inte redan gjort det. Betalar du in nu hinner du få årets första tidning, inbjudan till kommande evenemang, möjlighet att annonsera och tillgång till rabatter och medlemssidorna. Fler fördelar med att vara medlem hittar du här. Betalningsinformation hittar du här, http://www.bengalkatten.se/om-foreningen/bli-medlem/.