Vi kommer att ha det inställda extra föreningsmötet i samband med vårt klubbmästerskap och vi kommer att skicka ut information samt dagordning till våra medlemmar ca 3 veckor innan. Vi beklagar än en gång att det tidigare bestämda extra föreningsmötet blev inställd pga sjukdom men vi hoppas att detta datumet i samband med klubbmästerskapet innebär att fler av våra medlemmar vill vara med att engagera sig i föreningens styrelseval och -arbete.