Information om Föreningen Bengalkattens extrainsatta föreningsmöte (årsmöte)
Styrelsen har beslutat sig för att genomföra även det extrainsatta årsmötet virtuellt även i år pga rådande pandemi.

Ytterligare detaljer om genomförandet av det extrainsatta årsmöte, kallelse, tillhörande föredragningslista samt sedvanliga handlingar kommer att kommuniceras i enlighet med stadgarna.

Mer information skickas per mejl/brevledes till våra medlemmar.
Saknar du e-post/brev med kallelse mejla kassor@bengalkatten.se