bngalkatt-foto-eivor-rasehornUnder hösten skickades det ut ett mail till våra medlemmar gällande forskningsprojektet kring flat chest hos bengalen. Uppfödare av bengal ombeds att besvara en enkät som de länkar till. Vi i föreningen samarbetar med SLU kring detta och uppskattar om ni tar er tiden att besvara enkäten för att försöka hitta en lösning eller i alla fall komma närmare ett svar på vad sjukdomen beror på.
Mer information finns på: Plattbröst hos bengalkatt.

Foto: Eivor Rasehorn