Föreningen Bengalkattens styrelse önskar alla föreningsmedlemmar (fyr- och tvåbenta), samarbetspartners och sponsorer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. ”Meowy Catmas and Happy Meow Year!”