HCM scanning

Medlemmar som HCM scannar (inom Pawpeds program) sina bengaler som är fyra år eller äldre och som används eller har använts för avel kan få bidrag med 50% av kostnaden från Föreningen Bengalkatten. Gäller HCM scanningar gjorda från 1/10-17 tom 31/12-18.
För att få bidraget ska man skicka en kopia på ifylld blankett, kvitto på scanningen och uppgifter om bankkonto för insättning till kassören, kassor@bengalkatten.se. För medlemmar med bankkonto utomlands så dras bankens avgifter av från bidraget.
Läs om hur det går till att göra en HCM screening på vår sida om bengalens hälsa.