Har du något som du vill ha med i nästa nummer av tidningen?

Det kan vara allt från bilder, presentation av din katt, utställningsresultat, hur man syr/bygger saker till katten eller något annat du vill dela med dig till andra medlemmar.

Vi vill ha bidrag till nästa nummer av Bengaltassen senast 15/5 så sänd t ex in en bild och lite text om din katt till medlemsbladet@bengalkatten.se.